Stichting tegen Kanker (www.kanker.be) is een nationale, onafhankelijke, niet-gesubsidieerde organisatie met meer dan 80 jaar ervaring in kankerbestrijding in België.

Concreet doet Stichting tegen Kanker dit op 4 verschillende manieren:

• Ondersteunen van wetenschappelijk kankeronderzoek. Hierdoor stijgen de overlevingskansen en de levenskwaliteit van mensen met kanker.
• Preventie (gezonde voeding, sport en beweging, effect van UV-straling, tabakstop) en informatie verstrekken aan het brede publiek. Dit gebeurt aan de hand van diverse campagnes, een wetenschappelijk onderbouwde website, info kiosken in de ziekenhuizen, symposia voor het grote publiek, tabakstop programma, enz.
• Sociale begeleiding van patiënten en hun naasten. Hier denken we o.a. aan het bewegingsprogramma Rekanto, de beauty behandelingen voor mensen met kanker, de kankerfoon die luistert naar mensen en hun een antwoord tracht te geven op hun vele vragen, de individuele financiële ondersteuning van sommige patiënten, enz.
• Mobiliseren van alle beschikbare middelen ten voordele van de strijd tegen kanker. Hieronder valt het coördineren van diverse initiatieven in België, het lobby werk op de verschillende politieke niveaus, enz.
Stichting tegen Kanker kan deze missie maar waarmaken dankzij de steun van meer dan 250.000 trouwe donateurs en tal van bedrijven. Samen voor het leven!”

Concrete projecten

Met het inzamelen van taxus blaadjes steunt u Rekanto van Stichting tegen Kanker.

Rekanto is een bewegingsprogramma aangeboden door Stichting tegen Kanker dat mensen, getroffen door kanker, helpt om opnieuw actief te worden. Zo tracht men de vermoeidheid terug te dringen, de conditie geleidelijk aan opnieuw op te bouwen en dit alles samen met andere patiënten.
Voor €15/persoon maakt u zo’n sessie reeds mogelijk.